Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Viliją Malakauskienę

Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Viliją Malakauskienę

Tu niekados, o rytuose vėl saulė kelsis, Tu niekados, o tūkstančiai žiedų žydės, Tu niekados... Ir šitas liūdnas balsas Pravirkdo žemę, žiedus ir žvaigždes... [B.Brazdžionis] Mirus tėveliui nuoširdžiai užjaučiame LSDP Klaipėdos m. skyriaus tarybos narę, „Žuvėdros“ partinės grupės pirmininkę, LSDMS Klaipėdos klubo pirmininkę Viliją Malakauskienę. Klaipėdos socialdemokratai ...

Close