Nuoširdžiai užjaučiame bičiules Aureliją Kryževičiūtę ir Eugeniją Laukineitienę

Nuoširdžiai užjaučiame bičiules Aureliją Kryževičiūtę ir Eugeniją Laukineitienę

Baltas meilės, Dangau, Nepamiršk savo liūdinčio vaiko. Aš labai pavargau, Aš kritau nuo šuoliuojančio laiko. Būki žaibu žaliu. Aš priimsiu tą mirtiną kirtį. Aš užgimt negaliu, O negimus neleista numirti... /Vidmantė Jasukaitytė/ Dalijamės skausmu ir nuoširdžiausius užuojautos žodžius Amžinybėn išėjus sesutei ir dukrai Linai skiriame LSDP Klaipėdos miesto skyriaus „Baltijos“ partinės grupės narėms Aurelijai Kryževičiūtei ir Eugenijai Laukineitienei. Tegu mūsų užuojauta palengvina Jūsų skausmą šią sunkią netekties valandą...   LSDP Klaipėdos m. skyriaus bičiulių vardu skyriaus pirmininkas Mindaugas Prialgauskas ...

Close