IN MEMORIAM bičiulei Jūratei Kančiauskaitei

IN MEMORIAM bičiulei Jūratei Kančiauskaitei

Palinkęs į meilę žmogau,  Su krintančio lapo dvasia!  Kai šauksi tamsoj - neužgauk  Gėlės arba paukščio balse. Kai ranką ištiesi - tegu  Šviesa sulapoja jinai.  Dejuoja už mūsų langų  Pavargę gyvybės sparnai. /Justinas Marcinkevičius/   Netekome "Baltijos" partinės grupės bičiulės Jūratės Kančiauskaitės (gim. 1971 m.). Reiškiame nuoširdžią užuojautą ir palaikymą bičiulės šeimai bei artimiesiems.   LSDP Klaipėdos m. skyriaus bičiuliai ...

Close