Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius liepos mėnesį

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius liepos mėnesį

Tiek pasakėčia, tiek gyvenimas vertinamas, ne už ilgumą, o už turinį.   Liepos 1 d. Ramūnas Lingys  Klaus Peter Paul Grudzinskas Liepos 3 d. Vilija Malakauskienė Liepos 4 d. Algirdas Kuniutis                   Liepos 8 d. Vykintas Paliakas                     Liepos 9 d.   Vitalija Elvikytė-Dromantienė                     Liepos 10 d. Ričardas Steponavičius            Liepos 12 d. Sonata Nikitina  JUBILIEJUS Liepos 14 d. Vytautas Vaičekauskas                                 Liepos 15 d. Aurimas Varnelis                 Liepos 16 d. Robertas Sungaila  Liepos 19 d. Rita Jakienė                      Liepos 17 d. Klaus Peter Grudzinskas          Liepos 20 d. Jolanta Jurgaitienė                       Liepos 22 d.  Regina Jagminienė                                Liepos 23 d. Kęstutis Rimkus, Laura Skersienė   Liepos 24 d. Tatjana Žičkienė, Ign ...

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius rugpjūčio mėnesį

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius rugpjūčio mėnesį

J.Olekas ir T.Matulevičius Rugpjūčio 5 d. Irena Gailiutė JUBILIEJUS Rugpjūčio 6 d. Teisutis Matulevičius JUBILIEJUS Rugpjūčio 9 d. Vida Martinkienė, Saulius Palukaitis Rugpjūčio 10 d. Jonas Tautkus JUBILIEJUS, Virginijus Ūselis Rugpjūčio 11 d. Raimondas Butkus JUBILIEJUS Rugpjūčio 12 d. Aloyzas Každailevičius, Vaiva Šmiderytė  Rugpjūčio 16 d. Edita Čeporskaja-Ramonė JUBILIEJUS Rugpjūčio 20 d. Žaneta Gedrimienė JUBILIEJUS, Romualdas Jurevičius  Rugpjūčio 21 d. Rolanda Palukaitienė Žydrūnas Andriejauskis, Asta Kmitienė Rugpjūčio 23 d. Ingrida Razmė  Rugpjūčio 24 d. Aušra Gurauskienė, Voldemaras Laurinaitis JUBILIEJUS Rugpjūčio 25 d. Neringa Rimkevičienė JUBILIEJUS Rugpjūčio 26 d. Vytautas Kasparaitis, Paulius Kutys Rugpjūčio 29 d. Margarita Andriulionienė                        Matyti Pasaulį smėlio smiltyje, Dangų - laukinėje gėlėje, Laikyt ...

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius birželio mėnesį

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius birželio mėnesį

Ne gimimo data nulemia metus,  o mūsų nueiti keliai, nudirbti darbai ir aplankiusios mintys ir tai, kuo praturtiname kitus, mokėdami savimi dalintis. Tad tegu visa tai, ko Jūs turite apsčiai, niekur nedingsta. Te keliai nebūna klaidūs, te darbai būna prasmingi, te mintys būna šviesios, o dalybos - dosnios.   Rima Beinoravičienė 1 d. Vaidas Kaminskas   8 d. Sigita Balčiūnienė   9 d. Irena Voronova, Zita Čekanauskienė, Ričardas Juodis   11 d. Sigita Chabibulina,  Kęstutis Piežas    12 d. Pranas Nesteckis  JUBILIEJUS   15 d. Rima Beinoravičienė, Ramūnas Jasinauskas    17 d. Verutė Mikienė, Alisa Paragė   19 d. Arūnas Vaitkevičius   Raimundas Janušauskas 21 d. Jonas Gricius, Dovydas Alejūnas    24 d. Rimantas Jonas Pilipavičius    25 d. Virginija Austynė   26 d. Raimundas ...

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius rugsėjo mėnesį

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius rugsėjo mėnesį

Irena Šuipienė Rugsėjo 1 d.  Eimantas Koševoj JUBILIEJUS Rugsėjo 2 d. Mindaugas Bičkus  Rugsėjo 5 d. Vėjūnė Daukšienė Rugsėjo 8 d. Daina Sodienė JUBILIEJUS     Rugsėjo 9 d. Marija Čeporskaja Rugsėjo 10 d. Ana Žilienė  Rugsėjo 16 d. Danguolė Kelpšienė Rugsėjo 18 d. Mindaugas Matulis, Eugenijus Eimutis Špėlys  Rugsėjo 19 d. Irena Šuipienė  Rugsėjo 20 d. Natalija Gnezdilova                      Rugsėjo 21 d. Asta Vyšniauskaitė-Čepeliauskienė, Vaclovas Miltenis Rugsėjo 22 d. Vytautas Vaclovas Navakauskas                Rugsėjo 27 d. Džeraldas Malinauskas Rugsėjo 28 d. Laura Penkovskė                        Matyti Pasaulį smėlio smiltyje, Dangų - laukinėje gėlėje, Laikyti Begalybę savo delne, Jausti Amžinybę valandoje...    Nuoširdžiausi LSDP Klaipėdos m. skyriaus socialdemokratų linkėjimai Ana Žilienė ...

Sveikiname bičiulius,  švenčiančius gimtadienius spalio mėnesį!

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius spalio mėnesį!

Spalio 8 d.  Artūras Vitkus  Spalio 9 d. Rūta Bartušytė  Spalio 10 d. Ditė Miežienė JUBILIEJUS, Martynas Steponavičius Spalio 11 d. Ona Irena Švagždytė Spalio 15 d. Rita Banevičienė JUBILIEJUS Spalio 17 d. Danutė Meilė, Rimantas Seniūnas, Aleksej Tereščenko, Vida Žukauskė JUBILIEJUS Spalio 19 d. Mindaugas Žilys Spalio 20 d. Petras Kravtas Spalio 21 d. Jonas Juodis, Alvydas Šilys JUBILIEJUS Spalio 23 d. Romas Leškys Spalio 24 d. Eglė Juškaitė Spalio 31 d. Alfonsas Bičkus   Nuoširdžiausius linkėjimus siunčia LSDP Klaipėdos m. skyriaus socialdemokratai   Alfonsas Bičkus     ...

Nuoširdžiausius linkėjimus siunčiame bičiuliams, švenčiantiems gimtadienius gegužės mėnesį

Nuoširdžiausius linkėjimus siunčiame bičiuliams, švenčiantiems gimtadienius gegužės mėnesį

Greta Bagdonienė Gegužės 4 d. Vytautas Jencius, Jūratė Ūselienė, Aleksandra Zemčenkova JUBILIEJUS   Gegužės 6 d. Greta Bagdonienė, Arūnas Vainius    Gegužės 11 d. Juozas Girčys    Gegužės 11 d.  Arūnas Norkus JUBILIEJUS    Gegužės 16 d. Nomeda Jurkevičienė, Jonas Kastanauskas     Gegužės 19 d.  SKYRIAUS PIRMININKAS Kęstutis Kvaraciejus, Rimvidas Granickas, Ignas Beniušis     Gegužės 22 d. Mindaugas Kasparaitis    Gegužės 25 d. Liubovė Grubliauskienė    Gegužės 26 d. Vidmantas Gintaras Smalakys JUBILIEJUS    Gegužės 27 d. Mantas Beniušis, Dmitrij Borcov    Svetlana Teichmann ir Ričardas Steponavičius Gegužės 28 d. Svetlana Teichman Steponavičienė       Nuoširdžiausi sveikinimai!     Klaipėdos socialdemokratai ...

Close