IN MEMORIAM bičiulei Jūratei Kančiauskaitei

IN MEMORIAM bičiulei Jūratei Kančiauskaitei

Palinkęs į meilę žmogau, 
Su krintančio lapo dvasia! 
Kai šauksi tamsoj - neužgauk 
Gėlės arba paukščio balse.

Kai ranką ištiesi - tegu 
Šviesa sulapoja jinai. 
Dejuoja už mūsų langų 
Pavargę gyvybės sparnai.

/Justinas Marcinkevičius/

 

Netekome "Baltijos" partinės grupės bičiulės Jūratės Kančiauskaitės (gim. 1971 m.).

Reiškiame nuoširdžią užuojautą ir palaikymą bičiulės šeimai bei artimiesiems.

 

LSDP Klaipėdos m. skyriaus bičiuliai

Close