Mirus mamai ir broliui nuoširdžiai užjaučiame bičiulį Kęstutį Rimkų

Mirus mamai ir broliui nuoširdžiai užjaučiame bičiulį Kęstutį Rimkų

Pabūkim apgaubti rimties,

Kartodami maldos žodžius žvakių mirgėjime.

Pajuskime artumą gyvasties ir netekties.

Visi, visi, kol dar Anapus neišėjome…

/Autorius nežinomas/

Mirus mamai ir broliui nuoširdžiai užjaučiame LSDP Klaipėdos m. skyriaus “Baltijos” partinės grupės narį Kęstutį Rimkų ir jo šeimos narius.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

LSDP Klaipėdos m. skyriaus bičiuliai

Close