Mirus mamai nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Inesą Raudonienę

Mirus mamai nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Inesą Raudonienę

Kasmet sugrįši potvyniu staigiu,

Ir vyšnios žiedlapiu rausvu, trapiu…

Įbrisi vasara žydėjiman rugių,

Plevensi pievoje greitu drugiu…

Medaus kvapu pasklisi iš gėlių…

Tik nepareisi dulkinu keliu….

 

Mirus mamai nuoširdžiai užjaučiame

LSDP Klaipėdos m. skyriaus  “Baltijos” partinės grupės 

narę Inesą Raudonienę.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą...

Velionė bus pašarvota lapkričio 5  d. 12.00-14.00 val. Priestočio g.7 esančioje šarvojimo salėje „Amžiaus vartai“.

Kviečiame kartu pareikšti užuojautą – renkamės ketvirtadienį, 12.00 val., prie šarvojimo salės.

Klaipėdos skyriaus bičiuliai

 

Close