Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Eugeniją Laukineitienę

Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Eugeniją Laukineitienę

Tu niekados, o rytuose vėl saulė kelsis,
Tu niekados, o tūkstančiai žiedų žydės,
Tu niekados... Ir šitas liūdnas balsas
Pravirkdo žemę, žiedus ir žvaigždes.
/B.Brazdžionis/

 

 

Nuoširdžiai užjaučiame LSDP Klaipėdos m. skyriaus “Baltijos” partinės grupės narę Eugeniją Laukineitienę dėl vyro mirties.

 

Klaipėdos skyriaus bičiuliai

Close