Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Jūratę Ūselienę

Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Jūratę Ūselienę

Mirties nėra...
Aš tiesiog persikėliau į kitą kelio pusę.
Aš vis dar tebesu Aš, o Jūs tebesate Jūs.
Ir tai, kuo buvome vieni kitiems, tikrai vis dar gyva.
Vadinkite mane ir toliau tuo pačiu vardu.
Kalbėkitės su manimi taip pat, kaip ir anksčiau.
Neįsileiskite liūdesio ar širdgėlos. Galvokite apie mane.
Maldose būkite kartu su manimi.
Tegu mano vardas bus tariamas - kaip iki šiol – be jokio liūdesio ženklo.
Gyvenimas reiškia tai, ką ir visados reiškė. Ir jis yra toks, koks ir buvo – nesibaigiantis...
/pagal Charles P’eguy/

 

Dėl tėvo mirties nuoširdžiai užjaučiame LSDP Klaipėdos m. skyriaus “Baltijos” partinės grupės narę Jūratę Ūselienę ir jos šeimos narius.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

 

Klaipėdos socialdemokratai

Close