Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Ligitą Liutikienę

Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Ligitą Liutikienę

Tu niekados, o rytuose vėl saulė kelsis,
Tu niekados, o tūkstančiai žiedų žydės,
Tu niekados... Ir šitas liūdnas balsas
Pravirkdo žemę, žiedus ir žvaigždes.
/B.Brazdžionis/

 

Dalijamės skausmu ir nuoširdžiausius užuojautos žodžius mirus mamai skiriame LSDP Klaipėdos rajono skyriaus pirmininkei Ligitai Liutikienei.

 

LSDP Klaipėdos m. skyriaus bičiulių vardu

skyriaus pirmininkas Mindaugas Prialgauskas

Close