Padėka LSDP Klaipėdos m. skyriaus aktyviausiems bičiuliams

Padėka LSDP Klaipėdos m. skyriaus aktyviausiems bičiuliams

Nuoširdžiai dėkojame LSDP Klaipėdos skyriaus aktyvistams, kurių dėka bičiuliai galėjo smagiai, sočiai ir aktyviai linksmintis:

Sąskrydžio kapitonei Rolandai Andrutienei,

Sporto varžybų kapitonui Dijonizui Račkauskui,

teisėjams - Eugenijai Striškienei, Audrutei Auškalnienei, Redai Rutkauskienei ir Jonui Tautkui,

Informacijos centrui:

Sigutei Chabibulinai, Vidai Žukauskei ir Raimondai Mažonienei,

fotografei Dianai Jagelaitei-Čeginskienei,

meninės programos vadovui Kaziui Kuneikai,

vyriausiajai šeimininkei Irenai Šuipienei,

vyriausiam šefui Sauliui Palukaičiui ir jo padėjėjui Arimantui Šuipiui,

sąskrydžio dizainerei Inesai Raudonienei,

reikmenis atvežusiai iždininkei Kristinai Gavrilenko

ir visiems prisidėjusiems.

Ačiū, kad esate šauni komanda!

LSDP Klaipėdos m. skyriaus pirmininkas Mindaugas Prialgauskas

 

 

 

Close