Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius spalio mėnesį!

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius spalio mėnesį!

                  Matyti Pasaulį smėlio smiltyje,
Dangų - laukinėje gėlėje,
Laikyti Begalybę savo delne,
Jausti Amžinybę valandoje...

 

Spalio 8 d.  Artūras Vitkus JUBILIEJUS

Spalio 9 d. Rūta Bartušytė

Spalio 10 d. Ditė Miežienė, Martynas Steponavičius JUBILIEJUS

Spalio 11 d. Ona Irena Švagždytė JUBILIEJUS

Spalio 15 d. Rita Banevičienė

Spalio 17 d. Rimantas Seniūnas JUBILIEJUS, Aleksej Tereščenko, Vida Žukauskė

Rita Banevičienė

Spalio 20 d. Petras Kravtas

Spalio 21 d. Jonas Juodis, Alvydas Šilys

Spalio 23 d. Romas Leškys JUBILIEJUS

Spalio 24 d. Eglė Juškaitė JUBILIEJUS

Spalio 31 d. Alfonsas Bičkus

 

 

LSDP Klaipėdos m. skyriaus socialdemokratai

 

 

Rūta Bartušytė

Close