Amžinybėn išėjo bičiulis Ramutis Lėlys...

Amžinybėn išėjo bičiulis Ramutis Lėlys…

Tai tu mane pripylei
Aušros ir vyturių.
Dabar niūniuok man tyliai
Ką aš išverkt turiu...
/J.Marcinkevičius/

Amžinybėn išėjo LSDP Klaipėdos m. skyriaus tarybos narys,

  “Baltijos” partinės grupės aktyvus bičiulis Ramutis Lėlys...

Nuoširdžiai užjaučiame Velionio šeimą ir artimuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą...

Atsisveikinimas su velioniu vyks rugpjūčio 4 d. (penktadienį) nuo 12 val. Klaipėdoje Šv. Kazimiero laidojimo namuose (Kretingos g. 40).
Šv.Mišios už velionio atminimą aukojamos rugpjūčio 5 d. (šeštadienį) 8:15 val. Klaipėdoje Šv. Kazimiero bažnyčioje.
Karstas išlydimas rugpjūčio 5 d. (šeštadienį) 10:30 val.

Close