Skyriaus vadovybė

Skyriaus pirmininkas

Mindaugas Prialgauskas
Tel.: 8-682-41674
mindaugas.prialgauskas@gmail.com


Pirmininko pavaduotojai

Vytautas Rinkevičius
Tel.: 8-698-11946
v.rinkevicius@statransa.lt


Sigitas Dobilinskas
Tel.: 8-687-24100
sdobilinskas@yahoo.com


Mindaugas Zumas
Tel.: 8 618 60852
mindaugas@zimway.eu


Rolanda Andrutienė
Tel.: 8-682-92961
rolanda.an@gmail.com


Mindaugas Bičkus
Tel.: 8-659-46057
mindaugas@embritas.lt


Iždininkė

Kristina Gavrilenko
Tel.: 8-601-64355
kristina.gavrilenko05@gmail.com

Close