LSDP Klaipėdos skyriaus “Pajūrio” partinė grupė – tai vyriška, aktyvi ir lyderius ugdanti komanda, kurios stiprioji vyriška ranka visada talkina LSDP respublikinių sąskrydžių metu. Šios grupės sudėtyje yra daug šaunių bičiulių, kuriais didžiuojamės – tai sportininkas senjoras Vytautas Kasparaitis, aktyvistai Saulius Kaupas ir Juozas Sinkevičius, žavi grupės iždininkė Nijolė Kvietkauskienė, bei visa grupė, kuri yra visų akcijų dalyvė.

prialgauskas

M.Prialgauskas

LSDP Klaipėdos skyriaus “Pajūrio” narys ir skyriaus pirmininkas – Mindaugas Prialgauskas.

Grupei vadovauja - Pirmininkas Jonas Tautkus.

KvietkauskieneN (4)

N.Kvietkauskienė

Grupės nariai aktyviai dalyvauja skyriaus veikloje. Pajūrio grupė taip integravosi į skyrių, kad grupė tapo LSDP Klaipėdos skyriaus ašimi… Net devyni „Pajūrio“ partinės grupės nariai su skyriaus pirmininku Mindaugu Prialgausku priešakyje buvo kandidatais Savivaldos rinkimuose, kiti – dirbo apylinkių rinkimų komisijose ir atsidavusiais stebėtojais kaip Virgilijus Tverkus, Juozas Sinkevičius. 

„Pajūrio“ nariai yra ir LSDP respublikinio sąskrydžio organizacinio štabo pagrindas, visų skyriaus akcijų ir renginių aktyviausi dalyviai: Vytautas Kasparaitis, Juozas Sinkevičius, Mindaugas Prialgauskas.

J.Tautkus

J.Tautkus

Grupė turi ir „Švyturio“ seniūnaitijos seniūnaitį – Mindaugą Prialgauską. Jis Klaipėdos mieste tapo daugiausiai gyventojų pasitikėjimo parašų surinkęs seniūnaitis,  apdovanotas padėkos raštu miesto Savivaldybėje.

A.Kuniutis

A.Kuniutis

Grupės iniciatyvos

Grupės narys Vytautas KASPARAITIS tikrąja to žodžio yra nuolatinis naujų iniciatyvų nominantas.

V.Kasparaitis

Close