LSDP reikalauja atsakymų dėl „Lietuvos pašto“ įkainių, laiku nepristatomų leidinių

LSDP reikalauja atsakymų dėl „Lietuvos pašto“ įkainių, laiku nepristatomų leidinių

LSDP susisiekimo komitetas kreipiasi į akcinę bendrovę „Lietuvos paštas“, Susisiekimo ministeriją ir Valstybinę mokesčių inspekciją prašydamas paaiškinti susiklosčiusią situaciją dėl galimai nepagrįsto įkainių didinimo, itin mažų darbuotojų atlyginimų ir prenumeruojamų leidinių vėlavimo. „Lietuvos paštas fiksuoja augančius pelnus. Deja, tai tampa pozityviomis emocijomis retam lietuviui, išskyrus Lietuvos pašto vadovus gaunančius milžiniškus atlyginimus. Svarbiausia, kad pelno rodikliai auga atsisakius mažai pelningų, bet visuomenei reikalingų paslaugų, ypač kaimiškose vietovėse ar apmokestinant paslaugas, kurios paprastai teikiamos nemokamai. Valstybinės įmonės veikla negali būti grįsta cinišku pelno siekimu“,- sako LSDP Klaipėdos m. skyriaus pirmininkas Kęstutis Kvaraciejus. LSDP Susisiekimo komiteto pirmininkė, LSDP pirmininkės pavaduotoja Jūratė Zailskienė sa ...

Socialinė atsakomybė – svarbiausias socialdemokratų siekis

Socialinė atsakomybė – svarbiausias socialdemokratų siekis

Kalba K. Kvaraciejus Bendruomenės susirinkimas ir susitikimas su pagrindiniais partijos lyderiais tai puiki vieta ir erdvė ne tik diskutuoti apie socialinę atsakomybę, bet ir planuoti socialiai atsakingas visuomenės naudai. Ingrida Razmė Šįkart Klaipėdos socialdemokratai diskutavo apie visiems labai svarbią savanorystės temą. Savanorystė – tai šviesos spindulys bendruomenėje. Renginys, kuris vyko jaukioje, draugiškoje atmosferoje, pritraukė įvairaus amžiaus bendruomenės žmones, o Ingridos Razmės pranešimas apie savanorystę sukėlė didelį susidomėjimą. Viena iš pagrindinių pranešimo žinučių buvo ta, kad savanorystė – tai ne tik pagalba kitiems. Tai taip pat proga asmeniniam augimui, naujų įgūdžių įgijimui ir savęs pažinimui. Ingridos pranešimas tapo puikiu priminimu, kad savanorystė yra vienas iš pagrindinių pilietinės visuomenės ramsčių, leidžiantis kiekviena ...

V. Blinkevičiūtė: socialdemokratai prieš prievartinį kaupimą II-oje pensijų pakopoje

V. Blinkevičiūtė: socialdemokratai prieš prievartinį kaupimą II-oje pensijų pakopoje

Naujausia „Baltijos tyrimų“ apklausa atskleidžia: 82% Lietuvos gyventojų prieš prievartinį kaupimą II pensijų pakopoje. Svarbių pokyčių vėjai pučia per Lietuvos pensijų kaupimo sistemą. Pagal neseniai atliktą reprezentatyvų „Baltijos tyrimų“ apklausą, net 82% šalies gyventojų mano, kad dalyvavimas antrojoje pensijų pakopoje neturėtų būti privalomas. Vasario 22 – kovo 5 dienomis atliktas tyrimas parodė aiškią visuomenės nuomonę: 61% apklaustųjų „visiškai sutinka“, o dar 21% „greičiau sutinka“ su teiginiu, kad įtraukimas į antrosios pakopos pensijų fondus turėtų būti savanoriškas. Apklausoje dalyvavo 1021 respondentas. Vilija Blinkevičiūtė, komentuodama šiuos rezultatus, akcentuoja, kad Vyriausybė neturėtų delsti ir skubiai imtis reikalingų reformų, siekiant ištaisyti šią „ydingą ir neteisingą sistemą“. Anot jos, daugelis gyventojų, automatiškai įtraukti į kaupimą, ...

Valdžios negalia ar politikus aplenkiantys „žurnalistiniai tyrimai“?

Valdžios negalia ar politikus aplenkiantys „žurnalistiniai tyrimai“?

Vienas iš Vakarų demokratijos pranašumų prieš kitas valdymo formas yra valdžių padalijimo principas. Lietuvos valdymo modelis, kurį iškovojome 1990 kovo 11-ąją taip pat parengtas pagal modernų vakarietišką principą. Pirmoji valdžia yra įstatymų leidžiamoji valdžia – Seimas, užtikrina, kad valstybėje būtų nustatyta įstatyminė tvarka arba taisyklės, kurių privalu laikytis. Antroji valdžia yra įstatymų vykdomoji valdžia – Vyriausybė, kuri užtikrina, kad Seimo nustatytos taisyklės būtų įgyvendintos. Trečioji valdžia - Teisminė valdžia, t.y. teismų sistema, užtikrina, kad nebūtų nusižengta nustatytoms taisyklėms, o Konstitucinis teismas užtikrina, kad Seimo leidžiami įstatymai atitiktų Konstituciją. Visas šis valdžias jungia Prezidentas, kuris savaime neturi didelių galių, tačiau yra svarbi jungiamoji grandis. Visi svarbiausi sprendimai, tame tarpe ir ministrų paskyr ...

Ingrida Razmė: atradusi savanorystę labiausiai padėjau sau

Ingrida Razmė: atradusi savanorystę labiausiai padėjau sau

Organizacijos „Ignitis“ gerovės mentorė, Pagalbos moterims linijos savanorė, klaipėdietė Ingrida Razmė tarsi patvirtina senolių išmintį, kad sunkiausi keliai atitenka atkakliausiems, gebantiems nepasimesti net skaudžiai blaškant gyvenimo audroms. Ir nesvarbu kokį kelią tu nuėjai – svarbu ko iš to išmokai. „Daugelis žmonių įsivaizduoja, jog gyvenimo sėkmė yra atsitiktinumas – neva vieniems pasiseka, kitiems - ne. Iš tiesų, sėkmė yra užsidirbama. Tad mano planas labai paprastas: būti sėkminga, kaupti gyvenimo patirtis, dirbti, keliauti ir mėgautis savo kelyje sutiktais pakeleiviais“,- tikina I. Razmė. Belieka palinkėti sėkmės! Kokia jūsų profesija? Gal galite prisistatyti ir papasakoti apie save daugiau. Pajuokausiu mano profesija „Vadovas“: pusę savo gyvenimo esu vadovė, o vadovavimo patirtis, banko, energetikos sektoriuje. Esu ne tik vadovė, esu organizacijos „ ...

Vytenis Andriukaitis. „Žmonijos ateitis – demokratijos laimėjime, žmogaus laisvėje”

Vytenis Andriukaitis. „Žmonijos ateitis – demokratijos laimėjime, žmogaus laisvėje”

1964 m. gruodžio 16 d. nustojo plakti vieno iš pagrindinių 1918 m. Vasario 16-osios Akto teksto autorių ir signatarų Stepono Kairio širdis. Užgeso ilgamečio Lietuvos socialdemokratų partijos lyderio, Didžiojo Vilniaus Seimo prezidiumo nario, Lietuvių konferencijos ir Lietuvos Tarybos vicepirmininko, IV Mykolo Sleževičiaus Lietuvos Respublikos vyriausybės ministro, pirmųjų savivaldybių Utenos apskrityje steigėjo, Steigiamojo Seimo ir visų trijų seimų nario bei trečiojo Seimo vicepirmininko, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’o) pirmojo pirmininko gyvybė. Vytenis Andriukaitis Steponas Kairys pirmininkavo pirmajam ir pačiam sunkiausiam Didžiojo Vilniaus Seimo posėdžiui. Jam pirmininkaujant Lietuvių konferencijai, tame posėdyje buvo suformuota Lietuvos Taryba, jam teko pirmininkauti didžiajai Lietuvos Tarybos posėdžių daliai bei principingai apginti ...

Vasario 12 d. jubiliejinį gimtadienį švenčia Klaipėdos miesto garbės pilietis Valentinas Greičiūnas

Vasario 12 d. jubiliejinį gimtadienį švenčia Klaipėdos miesto garbės pilietis Valentinas Greičiūnas

Kuklumas, kuklumas ir dar kartą kuklumas. Tai bruožas, rodantis didelę vidinę žmogaus kultūrą, inteligentiškumą, talentą ir, žinoma, pagarbą kitiems. /Justinas Marcinkevičius/   Vasario 12 d. jubiliejinį gimtadienį švenčia Klaipėdos miesto garbės pilietis, Ilgametis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas, LSDP Klaipėdos m. skyriaus narys Valentinas Greičiūnas   Gerb. bičiuli Valentinai, Sveikiname Jus Jubiliejaus proga ir linkime Turiningų gyvenimo metų, artimųjų ir bičiulių meilės, neišsenkančios sveikatos.   LSDP Klaipėdos m. skyriaus bičiulių vardu skyriaus pirmininkas Kęstutis Kvaraciejus ...

Close