Vasario 8 dieną jubiliejų švenčia LSDP Klaipėdos m. skyriaus tarybos narė Lilija Petraitienė

Vasario 8 dieną jubiliejų švenčia LSDP Klaipėdos m. skyriaus tarybos narė Lilija Petraitienė

Gerumas – visada laukiamas svečias mūsų širdyse! Tiek gerumo, tų prasmingų mūsų meilės gijų! Tiek kilnumo, dėkingumo sutelpa širdy. Išdalijam ir patys praturtėjame, Išdalijame ir tampam geresni. /Giedrės Mičiūnienės eilės/ Miela Lilija, Telydi Jus kasdienybės prasmingumas, švenčių džiugesys, tikėjimas, meilė ir viltis. Te šviesios laimės akimirkos įkvepia drąsiai eiti ilgu ir prasmingu politikės gyvenimo keliu. Tegul bendravimas stiprina ir šildo ryšius, o noras padėti suteikia įkvėpimo kilniems siekiams. Gimtadienis tokia diena, kai galime akimirkai stabtelėti ir įvertinti dabarties reikšmę. Tad džiaukitės ir mėgaukitės gyvenimu, nes laikas mus tik tobulina... LSDP Klaipėdos miesto skyriaus socialdemokratai ...

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius vasario mėnesį

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius vasario mėnesį

Lilija Petraitienė Laikas žmogui duotas tam, kad jisai žengtų tolyn, darytųsi vis tobulesnis, laimingesnis, eitų į tikslą. (Charles Dickens)   5 d. Jonas Garadauskas 6 d.  Violeta Paulavičiutė    8 d. Regina Intienė JUBILIEJUS, Lilija Petraitienė JUBILIEJUS 10 d. Dinas Kačinskas    11 d. Rimantas Dobilinskas JUBILIEJUS, Ieva Merkytė, Vilma Eidininkienė 12 d. Valentinas Greičiūnas 13 d. Žymantas Sinkevičius, Natalija Stabinienė, Laima Valatkienė Regina Intienė 14 d. Diana Arlauskienė, Valentinas Streckis 15 d. Stanislovas Stankus 16 d. Dovilė Stabinytė 17 d. Ilona Bumblienė, Ingrida Sirvydaitė, Vidmantas Plečkaitis   18 d. Lina Krupelnikova, Steponas Navickas 19 d. Sigita Jokubauskienė JUBILIEJUS 23 d. Artūr Ūsov, Laima Perlienė 24 d. Teresa Bakanovienė  25 d. Rasa Jurgait ...

Sausio 10 d. jubiliejinį gimtadienį švenčia bičiulė Diana Jagelaitė-Čeginskienė

Sausio 10 d. jubiliejinį gimtadienį švenčia bičiulė Diana Jagelaitė-Čeginskienė

Mes linkim tau turėti tikslą, Ir plaukt svajonių vandenuos. Žmogus kol jaunas – gali viską! Taigi gyvenk, mylėki ir svajok!     Miela bičiule Diana, Linkime gebėjimo lenktyniauti su laiku ir nuolat mesti jam iššūkius keliaujant šeimos, karjeros ir politikės keliu. Su Jubiliejumi!   LSDP Klaipėdos m. skyriaus bičiulių vardu skyriaus pirmininkas Mindaugas Prialgauskas   ...

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius sausio mėnesį

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius sausio mėnesį

Sausį gimtadienį švenčia bičiulės Reda Rutkauskienė ir Rasa Paukšto. Tiek pasakėčia, tiek gyvenimas vertinamas, ne už ilgumą, o už turinį. /Seneka/   Sausio 1 d. Vida Giedraitienė JUBILIEJUS, Reda Rutkauskienė  Sausio 2  d.  Vytautas Anužis, Danguolė Marytė Drungilienė JUBILIEJUS,  Vladas Stonkus Sausio 3 d. Svetlana Lapickaja JUBILIEJUS Sausio 4 d.  Rimontas Montvidas Sausio 5 d. Vytautas Balčiūnas, Alfonsas Rušinskis Sausio 6 d. Antanas Bučinskas, Ieva Vida Miknienė JUBILIEJUS Sausio 7 d. Laima Gailienė JUBILIEJUS Sausio 9 d. Vitalija Jonušienė, Nijolė Kvietkauskienė, Vaida Laurinaitienė Sausio 10 d. Diana Jagėlaitė – Čeginskienė JUBILIEJUS, Valdemaras Kučinskas Sausio 13 d.  Rimgaudas Petkevičius Sausio 14 d. Regimantas Ramonas, Ričardas Šiaulys, Eimantas Ūselis JUBILIEJUS Sausio 15 d.  Juozas Sinkevičius JUBILIEJUS Sausio 16 d. Julijus Vaitk ...

Close