Komisijos

Finansų komisija

Pirmininkas:
Vilma Eidininkienė

Pavaduotoja:
Jonas Gricius

Sekretorė:
Evelina Kairytė

Narė:
Nijolė Kvietkauskienė


Etikos ir procedūrų komisija

Pirmininkas:
Šarūnas Jagminas

Pavaduotoja:
Džemilė Madelytė

Sekretorius:
Donatas Rajunčius

Nariai:
Rimvidas Granickas
Dijonizas Račkauskas
Reda Piktuižytė
Klaus Peter Paul Grudzinskas
Vladas Stonkus

 

Close