Baltijos grupė

R. Andrutienė

2001 metais steigiamajame grupės susirinkime dalyvavo 50 bičiulių. 2005 metais grupės įskaitoje jau – 85 nariai. 2007 m. – 111.  2009 m. – 122, 2012 m. – 165, 2015 m. – 194, 2019 ir 2020 m. - 175,  2021 m. -  BALTIJOS grupė  vienijo 139 narius.  

 

Tai ir viena aktyviausių skyriaus partinių grupių. Grupės nariai drausmingai moka nario mokestį. “Baltijos” grupės narių skaičiumi didžiausia skyriuje. Nuolat dirbanti politinį darbą savame lygmenyje ir aktyviai besireiškianti rinkiminių kampanijų metu, kuomet vienokios ar kitokios atsakomybės imasi 70 procentų grupės narių. Dirba rinkimų apygardų, apylinkių komisijų pirmininkų pavaduotojais, sekretoriais,  nariais, stebėtojais. Vykdo agitacinį – propagandinį darbą.

„Baltijos“ grupės nariai yra nepakeičiami visuose skyriaus darbo baruose.  Ši grupė – tai partijos veiklos stuburas, visi organizaciniai renginiai ir akcijos, rinkimų kampanijų darbai laikosi ant šios grupės bičiulių pečių. Šios grupės nariai visų skyriaus organizuojamų akcijų ne tik dalyviai, bet ir organizatoriai.

Žmonės stoja į partiją vedami skirtingų interesų – nėra paprasta juos derinti. Tad daugel priklauso nuo mūsų grupės aktyvo. Kiek tam skiriame laiko, jėgų ir energijos, buriant bičiulius bendram politiniam darbui ir laisvalaikiui.

Prie grupės politinio brandumo ir išprusimo, darbingumo ir vieningumo nemaža dalimi prisideda ir neformalūs mūsų laisvalaikio renginiai. Kasmet organizuojame išvykas, kurių metu mus šviečia profesionali gidė, bičiulė Audra Užemeckienė.

Toks bendravimas leidžia nuolat atsiskleisti patiems įvairiausiems grupės narių gebėjimams ir talentams, kuriems visuomet randame pritaikymą.

LSDP Klaipėdos skyriaus “Baltijos” grupės pirmininkė – Rolanda Andrutienė.

Istorija. 2013 m. grupei vadovavo pirmininkė Asta Kmitienė, 2014 m. pirmininkas Dinas Kačinskas.

Close