Atsakymai programos kritikams

Atsakymai programos kritikams

Viešojoje erdvėje nuskambėjo mintis, kad Klaipėdos socialdemokratų pateiktoje rinkimų programoje nieko naujo ir konkretaus. Neva „palyginti su konkurentais, socialdemokratai pateikė rinkėjams pačią nekonkrečiausią programą“. Tai visiška netiesa!!! Iš tiesų programoje viskas aiškiai, nuosekliai ir motyvuotai aprašyta, tiesiog reikia atidžiau skaityti. Visos programos, strategijos ir planai rašomi specifiniu stiliumi. Partijos rinkimų programa yra tas pats, kas didelės įmonės strateginis planas arba keliautojo žemėlapis. Tačiau ne visi moka skaityti žemėlapio koordinates ir ne visi moka atpažinti pagrindinius strateginio dokumento raktažodžius – žurnalistų darbas yra rašyti, o ne skaityti. O... bet... tačiau... pamokslauti ir kritikuoti yra populistų darbas, o mes žurnalistui tariame ačiū, kad atkreipė į mus dėmesį. Reaguojame į išsakytą pastabą ir dekonstruojame programos turinį į aiškias tezes ir konkrečius tikslus. Programą sudaro dvi dalys: pirma dalis – tai vertybės, principai ir motyvai, antra dalis – konkretūs tikslai.

- Programos principai ir vertybės atsako į klausimus „kaip?“ ir „kodėl?“: pasirenkami konkretūs tikslai ir pasakoma, kokiais principais ir vertybėmis bus vadovaujamasi siekiant numatytų tikslų įgyvendinimo. Taigi pagrindiniai programos principai yra šie:

- Tęsime pradėtus darbus – manome, kad pradėta daug svarbių projektų, kuriuos būtina tęsti, nes to Klaipėdai reikia labiau negu radikalios „pokyčių revoliucijos“.

- Konstruktyviai dirbsime su politinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, kurios siekia problemas spręsti, o ne jas eskaluoti. Sieksime įtraukti į miesto politinio ir administracinio gyvenimo procesus visas tautines bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas – manome, kad tik ieškodami kompromisų ir tik dirbdami kartu galime sukurti geresnę Klaipėdą.

- Į įstaigų jungimą ar reorganizavimą sieksime įtraukti jų darbuotojų atstovus ir profsąjungų vadovus – manome, kad labai svarbu apsaugoti darbuotojų interesus.

- Sieksime sudaryti sąlygas klaipėdiečių iniciatyvoms, kuriomis būtų gerinama miesto infrastruktūra, skatinsime bendruomenes aktyviau dalyvauti sudarant miesto biudžetą – praktika rodo, kad klaipėdiečiai gali pateikti daug gerų idėjų. Klaipėda yra mūsų visų miestas.

- Sieksime, kad būtų užtikrintos mokytojų teisės ir stiprinamas profesijos prestižas, skatinsime miesto administracijos ir ugdymo įstaigų dialogą – manome, kad tik taip galima rasti svarbiausius Klaipėdos ateities sprendimus.Prioritetu laikome jaunimo pritraukimą į Klaipėdą – tai vienintelis kelias į klestinčią Klaipėdą.

- Sieksime investuoti į socialinės gerovės infrastruktūrą – socialinė gerovė yra svarbiausia visiems mums, o ypač pažeidžiamiausiems miestiečiams.

- Jokios diskriminacijos ir jokio protegavimo. GERBTI, GIRDĖTI IR GINTI KIEKVIENĄ yra esminė socialdemokratų vertybė. Tik kalbėdami ir diskutuodami, o ne proteguodami galime sukurti ateities Klaipėdą.

Štai tokias pagrindines vertybes ir principus išdėstėme rinkimų programoje.

Rinkėjams siūlome atkreipti dėmesį į pagrindinį principą – ar pradėti darbai bus tęsiami, ar stabdomi? Tarkime, dauguma oponentų pakiliu balsu žada pokyčius. O kas yra tie pokyčiai? Jie reiškia, kad pradėti darbai tęsiami nebus ir bus pradėti nauji, kitaip sakant, „pasaulį seną išardysim, iš pamatų pačių ir tuo naujai pasaulį atstatysim...“ – štai kas slypi po gražiu žodžiu „pokyčiai“. Ar tikrai to reikia? Tęstinumo ir evoliucijos ar pokyčių ir revoliucijos? Kiti oponentai neturi jokių vertybių, jie tiesiog kritikuoja – viskas blogai, ir taškas. Jie taip daro, nes turi tik vieną tikslą – užimti valdžią konkrečios grupės labui. Taigi principai ir vertybės yra labai svarbu. Rinkėjų valia spręsti, kam patikės miesto ateitį: tiems, kurie siekia tęsti pradėtus projektus, ar tiems, kurie siekia „pasaulį seną išardyti“ pokyčių vėzdu? Patikėti miestą tiems, kurie siekia ieškoti kompromisų, ar tiems, kurie siekia patenkinti savo siaurus interesus?

Toliau pateikiame programoje išdėstytus tikslus, kurie yra labai aiškūs, konkretūs ir nesunkiai išmatuojami:

1. Klaipėdos ekonominės plėtros iki 2030 m. strategija:

- Toliau įgyvendinsime Klaipėdos ekonominės plėtros iki 2030 m. strategiją. Klaipėda – vienintelis Lietuvos miestas, turintis ekonominės plėtros strategiją. Tai labai svarbus dokumentas ir įsipareigojimas miesto partneriams, verslo partneriams ir bendruomenei.

2. Miestas ir uostas:

- Klaipėdos uostas tapo akcine bendrove – sukursime efektyvesnį miesto ir uosto bendradarbiavimo modelį.

3. Miesto viešasis transportas:

- Kontroliuosime viešojo transporto grafikus.

-  Atnaujinsime Klaipėdos miesto viešojo transporto parką.

- Įsteigsime dviračių takų infrastruktūros priežiūros koordinatoriaus pareigybę.

4. Parkavimas:

- Pastatysime Kauno gatvėje daugiaaukštę automobilių parkavimo aikštelę.

- Laikysimės principo, kad miegamuosiuose rajonuose statomų naujų prekybos centrų parkavimo aikštelės būtų atviros šalia jų gyvenantiems klaipėdiečiams.

- Diskutuosime su bendruomenėmis dėl racionalaus parkavimo sprendimo, sukursime racionalių idėjų skatinimo programą ir miesto biudžete numatysime jai finansavimą.

5. Ugdymas mieste:

- Atnaujinsime pasenusią švietimo infrastruktūrą.

- Visu etatu dirbantiems miesto pedagogams skirsime ne mažesnę kaip 70 eurų metinę išmoką kanceliarinėms prekėms.

6. Studijos Klaipėdoje.

- Palaikysime siekį išsaugoti Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos savarankiškumą.

7. Klaipėda – jaunimo miestas.

- Įkursime didžiausią Vakarų Lietuvos regione STEAM atvirosios prieigos centrą.

8. Socialinė apsauga.

- Pastatysime Melnragėje senelių namus.

-  Savivaldybės lėšomis finansuosime socialiai atsakingus verslininkus, kuriančius darbo vietas neįgaliesiems.

9. Miestiečių sveikata.

- Klaipėdos vaikų ligoninę išlaikysime pavaldžią Klaipėdos miestui.

-  Pastatysime naują Jūrininkų polikliniką.

- Perdavus Greitosios medicinos pagalbą valstybės žinion, kontroliuosime jos veiklos efektyvumą.

- Didinsime finansavimą narkotinių medžiagų vartojimo prevencijai ugdymo įstaigose, laisvalaikio erdvėse ir kitose vietose.

10. Kultūra.

- Renovuosime biblioteką ir bendruomenės namus Statybininkų gatvėje.

- Padėsime atstatyti Šv. Jono bažnyčią senamiestyje, Turgaus gatvėje.

- Atstatysime Pilies bokštą piliavietėje.

- Renovuosime Karališkąjį paštą ir jį įveiklinsime.

11. Sportas Klaipėdoje.

- Rekonstruosime dviračių treką.

- Pastatysime sunkiosios atletikos sporto salę.

-  Pastatysime daugiafunkcinį sporto kompleksą Paryžiaus Komunos gatvėje (koncesijos būdu).

12. Klaipėda – atviras ir tolerantiškas miestas įvairioms kultūroms ir tautybėms.

- Padėsime nuo karo bėgantiems žmonėms integruotis į miesto kultūrinį, socialinį ir ekonominį gyvenimą

Argi tai ne aiškūs ir konkretūs tikslai? Paskaitykite programą ir joje rasite visus šiuos tikslus. Na gerai, ne visus, vieną tikslą programoje praleidome, bet jis yra labai svarbus ir įsipareigojame jį įgyvendinti. Įgyvendinsime dar vieną tikslą, kurio nėra programoje, – sukursime programos tikslų pažangos stebėjimo galimybę. Kad kiekvienas miestietis galėtų tiesiogiai pamatyti, kaip socialdemokratai vykdo savo įsipareigojimus.

Tikimės, kad mums pavyko išsklaidyti žurnalisto abejones. Na, o jei nepavyko –diskutuokime, kalbėkime, tarkimės ir ieškokime geriausio sprendimo Klaipėdai.

Kęstutis Kvaraciejus

Close