Balandžio 7 d. gimtadienį švenčia bičiulis Dijonizas Račkauskas

Balandžio 7 d. gimtadienį švenčia bičiulis Dijonizas Račkauskas

Tebūna visos dienos be šešėlių,

keliai neklaidūs veda tik į priekį,

Tegul sėkmės bures išskleidę vėjai,

jų niekada kelionėj nepalieka!

Gerb. bičiuli Dijonizai,

Klaipėdos socialdemokratų vardu nuoširdžiai sveikiname su gimtadieniu bei linkime gražių darbų!

Skyriaus pirmininkas Mindaugas Prialgauskas ir Pajūrio partinės grupės bičiuliai

Close