Nuoširdžiai sveikiname visus su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Nuoširdžiai sveikiname visus su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Nuoširdžiai sveikiname visus su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!
Kiekvienas esame atsakingi už savo valstybę, jos dabartį ir ateitį, tad nepraraskime tikėjimo savo šalimi, būkime vieningi ir rodykime kuo daugiau pagarbos, supratimo ir nuoširdumo vieni kitiems.
Didžiuokimės savo Tėvyne – Lietuva!

LSDP Klaipėdos m. skyriaus vardu

skyriaus pirmininkas Mindaugas Prialgauskas 

Close