Socialdemokratai įvertino planuojamą kolegijų pertvarką: švietimas nuo žmonių regionuose nutols

Socialdemokratai įvertino planuojamą kolegijų pertvarką: švietimas nuo žmonių regionuose nutols

Opozicinė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyba kreipiasi į valdančiąją koaliciją ir ragina dar kartą apsvarstyti planuojamą valstybinių kolegijų tinklo pertvarką, pagal kurią dalį švietimo įstaigų ruošiamasi sujungti arba likviduoti.

Socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė pabrėžia, kad kolegijos, tapusios svarbiomis regionų aukštosiomis mokyklomis, vaidina ypatingą vaidmenį regionų vystymuisi, reikalingų specialistų rengimui, galiausiai tai padeda mažinti didelę atskirtį tarp šalies sostinės ir kitų Lietuvos savivaldybių.

Tačiau, kaip pažymi LSDP valdyba, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtas valstybinių kolegijų veiklos stiprinimo planas nėra išsamiai apsvarstytas ir turi būti tobulinamas.

„Stebina ministerijos siekis kartoti praeities klaidas ir susilpninti aukštojo mokslo institucijų svarbą regionuose. Prieš dešimtmetį  įvykdyta Žemaitijos kolegijos pertvarka, nors ir buvo grįsta siekiu stiprinti studijų ir taikomųjų mokslinių tyrimų kokybę, virto šios kolegijos likvidavimu ir aukštojo mokslo įtakos silpninimu Žemaitijos regione. Noras sujungti Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą su Vilniaus Tech universitetu – dar vienas bandymas ne stiprinti Vakarų Lietuvos aukštąsias mokyklas, bet priešingai, skaidyti išteklius ir resursus ir taip silpninti Lietuvos, kaip jūrinės valstybės specialistų rengimą“, – sakoma LSDP valdybos pareiškime.

Socialdemokratai akcentuoja, kad iki šiol nėra aiškūs tokio pertvarkos plano principai.

„Pavyzdžiui, planuojama sujungti Alytaus ir Kauno kolegijas, o Marijampolės kolegija, kaip neuniversitetinė aukštoji mokykla, yra likviduojama. Visa tai rodo, kad vėl einama jau nepasiteisinusiu keliu, kai tinklo pertvarka vykdoma ne turint aiškius kriterijus ir siekį didinti Lietuvos konkurencingumą, tolygiai plėtoti visus regionus, bet ji vykdoma remiantis tik vieniems valdantiesiems suprantamais principais“, – sakoma LSDP pareiškime.

Lietuvos socialdemokratai ragina valdančiąją koaliciją dar kartą apsvarstyti parengtą Valstybinių kolegijų tinklo pertvarkos projektą, kad jis būtų aiškus, pagrįstas kriterijais ir principais bei remtųsi siekiu tolygiai vystyti specialistų rengimą regionuose.

Primename, kad birželį Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) paskelbė, kad vykdydama kolegijų tinklo pertvarką, subūrė ekspertų komisiją, kuri rekomendavo įgyvendinti penkis kolegijų jungimosi projektus. Dalį kolegijų planuojama reorganizuoti steigiant naujus padalinius universitetų sudėtyje, kitas kolegijas svarstoma sujungti.

Trečiadienį apie tai bus diskutuojama ir Seimo Švietimo ir mokslo komitete.

Close