Sveikiname bičiulius,  švenčiančius gimtadienius rugsėjo mėnesį!

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius rugsėjo mėnesį!

Rugsėjo 1 d.  Eimantas Koševoj

Ana Žilienė

Rugsėjo 2 d. Mindaugas Bičkus

Rugsėjo 5 d. Vėjūnė Daukšienė JUBILIEJUS

Rugsėjo 8 d. Daina Sodienė        

Rugsėjo 9 d. Marija Čeporskaja

Rugsėjo 10 d. Ana Žilienė

Rugsėjo 16 d. Danguolė Kelpšienė

Rugsėjo 17 d. Nijolė Natalija Solovjova

Rugsėjo 18 d. Mindaugas Matulis, Eugenijus Eimutis Špėlys

Rugsėjo 19 d. Irena Šuipienė

Rugsėjo 20 d. Natalija Gnezdilova                      

Irena Šuipienė

Rugsėjo 21 d. Vaclovas Miltenis JUBILIEJUS

Rugsėjo 22 d. Vytautas Vaclovas Navakauskas               

Rugsėjo 27 d. Džeraldas Malinauskas

Rugsėjo 28 d. Laura Zubrickaitė

                         

Matyti Pasaulį smėlio smiltyje,
Dangų - laukinėje gėlėje,
Laikyti Begalybę savo delne,
Jausti Amžinybę valandoje...

 

 

LSDP Klaipėdos m. skyriaus socialdemokratai

Džeraldas Malinauskas

Close