Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius vasario mėnesį

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius vasario mėnesį

Laikas žmogui duotas tam, kad jisai žengtų tolyn,

darytųsi vis tobulesnis, laimingesnis, eitų į tikslą.

(Charles Dickens)

 

3 d. Vidmantas Stasys Ambrazaitis JUBILIEJUS

5 d. Jonas Garadauskas

6 d.  Violeta Paulavičiutė 

 

8 d. Regina Intienė, skyriaus pirmininko pavaduotoja Lilija Petraitienė 

10 d. Dinas Kačinskas 

 

11 d. Rimantas Dobilinskas, Ieva Merkytė, Vilma Eidininkienė JUBILIEJUS

12 d. Valentinas Greičiūnas JUBILIEJUS

13 d.  Natalija Stabinienė, Laima Valatkienė

14 d. Diana Arlauskienė, Valentinas Streckis

15 d. Stanislovas Stankus JUBILIEJUS

16 d. Dovilė Stabinytė

17 d. Ilona Bumblienė, Ingrida Sirvydaitė, Vidmantas Plečkaitis

 

18 d.  Steponas Navickas JUBILIEJUS

19 d. Sigita Jokubauskienė 

23 d. Artūr Ūsov, Laima Perlienė

24 d. skyriaus pirmininko pavaduotoja Teresa Bakanovienė 

25 d. Rasa Jurgaitienė 

26 d. Gintarė Dirkstytė-Karobova

27 d. Egidijus Prižgintas 

28 d. Inesa Raudonienė

 

LSDP Klaipėdos m. skyriaus bičiuliai

 

 

 

 

Close