Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius vasario mėnesį!

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius vasario mėnesį!

Laikas žmogui duotas tam, kad jisai žengtų tolyn,

darytųsi vis tobulesnis, laimingesnis, eitų į tikslą.

(Charles Dickens)

 

V.Paulavičiute.

5 d. Jonas Garadauskas

 

6 d.  Violeta Paulavičiutė JUBILIEJUS

 

 

L.Petraitienė.

8 d. Regina Intienė, Lilija Petraitienė

 

10 d. Dinas Kačinskas

Dinas Kačinskas

 

11 d. Rimantas Dobilinskas, Ieva Merkytė, Vilma Eidininkienė

 

12 d. Valentinas Greičiūnas

 

13 d. Žymantas Sinkevičius, Natalija Stabinienė, Laima Valatkienė JUBILIEJUS

 

Ž.Sinkevičius

14 d. Algirdas Petraitis JUBILIEJUS, Diana Arlauskienė JUBILIEJUS, Valentinas Streckis,

 

15 d. Stanislovas Stankus

 

16 d. Dovilė Stabinytė

 

17 d. Ilona Bumblienė, Ingrida Sirvydaitė

 

Teresa Bakanovienė

18 d. Lina Krupelnikova, Steponas Navickas

 

19 d. Sigita Jokubauskienė

 

23 d. Artūr Ūsov, Laima Perlienė JUBILIEJUS

 

24 d. Teresa Bakanovienė 

 

R.Jurgaitienė

25 d. Rasa Jurgaitienė

 

26 d. Gintarė Dirkstytė, Aivaras Jokubaitis

 

27 d. Egidijus Prižgintas

 

28 d. Inesa Raudonienė JUBILIEJUS

 

 

LSDP Klaipėdos m. skyriaus bičiuliai

Close