Sveikiname visus su švente, su Lietuvos gimtadieniu!

Sveikiname visus su švente, su Lietuvos gimtadieniu!

Mieli bičiuliai,
Kovo 11-oji – mūsų šalies Nepriklausomybės diena. Didžiuokimės, branginkime ir saugokime ją.
Stiprinkime Lietuvą savo darbais. 
Pasveikinkime vienas kitą ir savo valstybę. Būkime vieningi ir susitelkę. 
Prisiminkime, kad socialdemokratai, įsikūrę 1896 m., buvo pirmieji, kurie iškėlė nepriklausomos ir demokratiškos Lietuvos siekį.
Sveikiname visus su švente, su Lietuvos gimtadieniu!
LSDP Klaipėdos m. skyriaus pirmininkas Mindaugas Prialgauskas

Close