Vasario 8 dieną jubiliejų švenčia LSDP Klaipėdos m. skyriaus tarybos narė Lilija Petraitienė

Vasario 8 dieną jubiliejų švenčia LSDP Klaipėdos m. skyriaus tarybos narė Lilija Petraitienė

Gerumas – visada laukiamas svečias mūsų širdyse!
Tiek gerumo, tų prasmingų mūsų meilės gijų!
Tiek kilnumo, dėkingumo sutelpa širdy.
Išdalijam ir patys praturtėjame,
Išdalijame ir tampam geresni.
/Giedrės Mičiūnienės eilės/
Miela Lilija,
Telydi Jus kasdienybės prasmingumas, švenčių džiugesys, tikėjimas, meilė ir viltis.
Te šviesios laimės akimirkos įkvepia drąsiai eiti ilgu ir prasmingu politikės gyvenimo keliu.
Tegul bendravimas stiprina ir šildo ryšius,
o noras padėti suteikia įkvėpimo kilniems siekiams.
Gimtadienis tokia diena, kai galime akimirkai stabtelėti ir įvertinti dabarties reikšmę.
Tad džiaukitės ir mėgaukitės gyvenimu, nes laikas mus tik tobulina...
LSDP Klaipėdos miesto skyriaus socialdemokratai

Close