Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Iloną Baublienę

Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Iloną Baublienę

Tu niekados, o rytuose vėl saulė kelsis, Tu niekados, o tūkstančiai žiedų žydės, Tu niekados... Ir šitas liūdnas balsas Pravirkdo žemę, žiedus ir žvaigždes. /B.Brazdžionis/   Dalijamės skausmu ir nuoširdžiausius užuojautos žodžius mirus mamai skiriame Baltijos partinės grupės narei Ilonai Baublienei.   Norintys pareikšti užuojautą bičiuliai balandžio 17  d.(pirm.)  12.30 val. renkasi Priestočio g.7, prie šarvojimo salėje „Amžiaus vartai“.   LSDP Klaipėdos m. skyriaus bičiulių vardu skyriaus pirmininkas Mindaugas Prialgauskas ...

Close