Valdžios negalia ar politikus aplenkiantys „žurnalistiniai tyrimai“?

Valdžios negalia ar politikus aplenkiantys „žurnalistiniai tyrimai“?

Vienas iš Vakarų demokratijos pranašumų prieš kitas valdymo formas yra valdžių padalijimo principas. Lietuvos valdymo modelis, kurį iškovojome 1990 kovo 11-ąją taip pat parengtas pagal modernų vakarietišką principą. Pirmoji valdžia yra įstatymų leidžiamoji valdžia – Seimas, užtikrina, kad valstybėje būtų nustatyta įstatyminė tvarka arba taisyklės, kurių privalu laikytis. Antroji valdžia yra įstatymų vykdomoji valdžia – Vyriausybė, kuri užtikrina, kad Seimo nustatytos taisyklės būtų įgyvendintos. Trečioji valdžia - Teisminė valdžia, t.y. teismų sistema, užtikrina, kad nebūtų nusižengta nustatytoms taisyklėms, o Konstitucinis teismas užtikrina, kad Seimo leidžiami įstatymai atitiktų Konstituciją. Visas šis valdžias jungia Prezidentas, kuris savaime neturi didelių galių, tačiau yra svarbi jungiamoji grandis. Visi svarbiausi sprendimai, tame tarpe ir ministrų paskyr ...

Close