Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Raimondą Sūdžiuvienę

Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Raimondą Sūdžiuvienę

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgęso,
Dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai esu – mes esam,
O aidas atkartojo kaip trumpai...

 

Dalijamės skausmu ir nuoširdžiausius užuojautos žodžius mirus mamai skiriame LSDP Klaipėdos m. skyriaus tarybos narei Raimondai Sūdžiuvienei.

Klaipėdos socialdemokratai

Close