Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Viliją Malakauskienę

Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Viliją Malakauskienę

Tu niekados, o rytuose vėl saulė kelsis,
Tu niekados, o tūkstančiai žiedų žydės,
Tu niekados... Ir šitas liūdnas balsas
Pravirkdo žemę, žiedus ir žvaigždes...
[B.Brazdžionis]

Mirus tėveliui nuoširdžiai užjaučiame LSDP Klaipėdos m. skyriaus tarybos narę, „Žuvėdros“ partinės grupės pirmininkę, LSDMS Klaipėdos klubo pirmininkę Viliją Malakauskienę.

Klaipėdos socialdemokratai

Close