Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius vasario mėnesį

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius vasario mėnesį

Laikas žmogui duotas tam, kad jisai žengtų tolyn, darytųsi vis tobulesnis, laimingesnis, eitų į tikslą. (Charles Dickens)   3 d. Vidmantas Stasys Ambrazaitis JUBILIEJUS 5 d. Jonas Garadauskas 6 d.  Violeta Paulavičiutė    8 d. Regina Intienė, skyriaus pirmininko pavaduotoja Lilija Petraitienė  10 d. Dinas Kačinskas    11 d. Rimantas Dobilinskas, Ieva Merkytė, Vilma Eidininkienė JUBILIEJUS 12 d. Valentinas Greičiūnas JUBILIEJUS 13 d.  Natalija Stabinienė, Laima Valatkienė 14 d. Diana Arlauskienė, Valentinas Streckis 15 d. Stanislovas Stankus JUBILIEJUS 16 d. Dovilė Stabinytė 17 d. Ilona Bumblienė, Ingrida Sirvydaitė, Vidmantas Plečkaitis   18 d.  Steponas Navickas JUBILIEJUS 19 d. Sigita Jokubauskienė  23 d. Artūr Ūsov, Laima Perlienė 24 d. skyriaus pirmininko pavaduotoja Teresa ...

Close