Mirus mamai nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Inesą Raudonienę

Mirus mamai nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Inesą Raudonienę

Kasmet sugrįši potvyniu staigiu, Ir vyšnios žiedlapiu rausvu, trapiu… Įbrisi vasara žydėjiman rugių, Plevensi pievoje greitu drugiu… Medaus kvapu pasklisi iš gėlių… Tik nepareisi dulkinu keliu….   Mirus mamai nuoširdžiai užjaučiame LSDP Klaipėdos m. skyriaus  “Baltijos” partinės grupės  narę Inesą Raudonienę. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą... Velionė bus pašarvota lapkričio 5  d. 12.00-14.00 val. Priestočio g.7 esančioje šarvojimo salėje „Amžiaus vartai“. Kviečiame kartu pareikšti užuojautą – renkamės ketvirtadienį, 12.00 val., prie šarvojimo salės. Klaipėdos skyriaus bičiuliai   ...

Nuoširdžiai dėkingi visiems už mus balsavusiems!

Nuoširdžiai dėkingi visiems už mus balsavusiems!

Nuoširdžiai dėkingi  Klaipėdiečiams balsavusiems už Socialdemokratų partiją ir mūsų kandidatus vienmandatėse apygardose. Jūsų balsai,  atiduoti už socialdemokratus,  mus įpareigoja laikytis rinkimų programos nuostatų ir dirbti Lietuvos žmonėms. Ir stengtis dar labiau... Dėkoju bičiuliams už darbą  rinkimuose: apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų nariams, rinkimų stebėtojams. Visų Jūsų indėlis labai svarbus! Pagarbiai, LSDP Klaipėdos m. skyriaus pirmininkas  Mindaugas Prialgauskas ...

Close