Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius birželio mėnesį

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius birželio mėnesį

Ne gimimo data nulemia metus,  o mūsų nueiti keliai, nudirbti darbai ir aplankiusios mintys ir tai, kuo praturtiname kitus, mokėdami savimi dalintis. Tad tegu visa tai, ko Jūs turite apsčiai, niekur nedingsta. Te keliai nebūna klaidūs, te darbai būna prasmingi, te mintys būna šviesios, o dalybos - dosnios. Zita Čekanauskienė   1 d. Vaidas Kaminskas 5 d. Raimondas Stasytis 8 d. Sigita Balčiūnienė 9 d. Irena Voronova, Zita Čekanauskienė, Ričardas Juodis JUBILIEJUS 11 d. Sigita Chabibulina,  Kęstutis Piežas  12 d. Pranas Nesteckis 15 d. Rima Beinoravičienė, Ramūnas Jasinauskas JUBILIEJUS 17 d. Verutė Mikienė, Alisa Paragė JUBILIEJUS 19 d. Arūnas Vaitkevičius 21 d. Jonas Gricius 22 d. Birutė Žvinklienė  24 d. Rimantas Jonas Pilipavičius JUBILIEJUS 25 d. Virginija Austynė 30 d. Ingrida Ramanauskienė  JUBILIE ...

Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Iloną Baublienę

Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Iloną Baublienę

Tu niekados, o rytuose vėl saulė kelsis, Tu niekados, o tūkstančiai žiedų žydės, Tu niekados... Ir šitas liūdnas balsas Pravirkdo žemę, žiedus ir žvaigždes. /B.Brazdžionis/   Dalijamės skausmu ir nuoširdžiausius užuojautos žodžius mirus mamai skiriame Baltijos partinės grupės narei Ilonai Baublienei.   Norintys pareikšti užuojautą bičiuliai balandžio 17  d.(pirm.)  12.30 val. renkasi Priestočio g.7, prie šarvojimo salėje „Amžiaus vartai“.   LSDP Klaipėdos m. skyriaus bičiulių vardu skyriaus pirmininkas Mindaugas Prialgauskas ...

Close