Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Ligitą Liutikienę

Nuoširdžiai užjaučiame bičiulę Ligitą Liutikienę

Tu niekados, o rytuose vėl saulė kelsis, Tu niekados, o tūkstančiai žiedų žydės, Tu niekados... Ir šitas liūdnas balsas Pravirkdo žemę, žiedus ir žvaigždes. /B.Brazdžionis/   Dalijamės skausmu ir nuoširdžiausius užuojautos žodžius mirus mamai skiriame LSDP Klaipėdos rajono skyriaus pirmininkei Ligitai Liutikienei.   LSDP Klaipėdos m. skyriaus bičiulių vardu skyriaus pirmininkas Mindaugas Prialgauskas ...

Close