Klaipėdos socialdemokratai diskutavo su LSDP garbės pirmininku Vyteniu Andriukaičiu

Klaipėdos socialdemokratai diskutavo su LSDP garbės pirmininku Vyteniu Andriukaičiu

  Skyriaus pirmininkas Mindaugas Prialgauskas Sausio 24 d. Klaipėdos socialdemokratai nuotoliniu būdu diskutavo su LSDP garbės pirmininku, Nepriklausomybės akto signataru, gydytoju, istoriku, visuomenininku Vyteniu Andriukaičiu ir jo komandos nare Tatjana Levickiene.   Aptartos Klaipėdai ir Vakarų regionui aktualios problemos bei ieškota jų sprendimo būdų. Dėkojame aktyviai susibūrusiems bei klausimus V. Andriukaičiui teikusiems bičiuliams. LSDP Klaipėdos m. skyriaus pirmininko Mindaugo Prialgausko ir skyriaus prezidiumo narių manymu, susitikimas buvo labai svarbus siekiant kuo geresnių rezultatų artėjančiuose 2023 m. Savivaldos bei miesto mero rinkimuose. ...

Klaipėdos socialdemokratai diskutuos su Vyteniu Andriukaičiu ir jo komanda

Klaipėdos socialdemokratai diskutuos su Vyteniu Andriukaičiu ir jo komanda

Sausio 24 d. (pirmadienį) nuo 14.30 iki 16.30 val. su Klaipėdos socialdemokratais zoom platformoje bendraus LSDP garbės pirmininkas, Nepriklausomybės akto signataras, gydytojas, istorikas, visuomenininkas Vytenis Andriukaitis bei jo komandos nariai.  Planuojama diskutuoti apie pasiruošimą 2023 m. Savivaldos bei Mero rinkimams, aptarti kokie sprendimai būtini pajūriui ir kokios pagalbos galima tikėtis iš LSDP profesionalų. ...

Nuoširdžiai užjaučiame skyriaus tarybos narį Kazį Kuneiką

Nuoširdžiai užjaučiame skyriaus tarybos narį Kazį Kuneiką

Nėra mirties, tik vėjo verksmas Vidur paklydusių laukų, tik sutemų šaly pavargę žingsniai, tik Motinos ranka ant geliančios kaktos, kuri dabar išlieka tik prisiminimuos...   Mirus mamai nuoširdžiai užjaučiame LSDP Klaipėdos m. skyriaus  tarybos narį Kazį Kuneiką Tegul mūsų užuojauta palengvina Jūsų skausmą šią sunkią netekties valandą...   LSDP Klaipėdos m. skyriaus bičiulių vardu skyriaus pirmininkas Mindaugas Prialgauskas ...

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius sausio mėnesį!

Sveikiname bičiulius, švenčiančius gimtadienius sausio mėnesį!

Sausį gimtadienį švenčia bičiulės Reda Rutkauskienė ir Rasa Paukšto. Tiek pasakėčia, tiek gyvenimas vertinamas, ne už ilgumą, o už turinį. /Seneka/   Sausio 1 d. Vida Giedraitienė, Reda Rutkauskienė JUBILIEJUS Sausio 2  d.  Vytautas Anužis, Danguolė Marytė Drungilienė,  Vladas Stonkus Sausio 3 d. Svetlana Lapickaja JUBILIEJUS Sausio 4 d.  Rimontas Montvidas Sausio 5 d. Vytautas Balčiūnas JUBILIEJUS, Alfonsas Rušinskis JUBILIEJUS Sausio 6 d. Antanas Bučinskas, Ieva Vida Miknienė, Santa Sidorukienė JUBILIEJUS Sausio 7 d. Laima Gailienė Sausio 8 d.  Dovydas Eiza Sausio 9 d. Vitalija Jonušienė, Nijolė Kvietkauskienė, Vaida Laurinaitienė Sausio 10 d. Diana Jagėlaitė – Čeginskienė, Valdemaras Kučinskas JUBILIEJUS Sausio 13 d.  Rimgaudas Petkevičius Sausio 14 d. Regimantas Ramonas, Ričardas Šiaulys, Eimantas Ūselis Sausio 15 d.  Juozas Sinkevičius Sa ...

Sausio 20 dieną posėdžiaus „Baltijos“ partinės grupės taryba ir aktyvas

Sausio 20 dieną posėdžiaus „Baltijos“ partinės grupės taryba ir aktyvas

“Baltijos” partinės grupės tarybai ir aktyvui, Sausio 20 d. (ketvirtadienį) 18.00 val. būstinėje posėdžiaus grupės taryba ir aktyvas.  Darbotvarkėje: 1.Pasiruošimas Savivaldos rinkimams; 2.Nario mokesčio surinkimas; 3.Pasiruošimas partinės grupės susirinkimui; Kiti klausimai. Labai visų laukiu, Grupės pirmininkė Rolanda Laukiu pranešimų ar galėsite dalyvauti tel. 8-682-92961. ...

Sausio 19 d. Klaipėdos apskrities socialdemokratės rengia nuotolinę diskusiją

Sausio 19 d. Klaipėdos apskrities socialdemokratės rengia nuotolinę diskusiją

Ligita Liutikienė Sausio 19 d. (treč.) 18 val.  Klaipėdos apskrities socialdemokratės rengia nuotolinę diskusiją-pasiruošimą Savivaldos rinkimams. Kviečiame kuo gausiau dalyvauti. Prisijungimai bus pateikti artimiausiu metu. Labai visų lauksime! Lilija Petraitienė LSDMS Klaipėdos apskrities klubų koordinatė Ligita Liutikienė ir pavaduotoja Lilija Petraitienė ...

Close